Checklista – Att välja rätt hantverkare för våtrummet

Även om det alltid är viktigt att välja rätt hantverkare så gäller det speciellt när våtrum ska renoveras. Denna checklista bör skapa lite större trygghet. Förhoppningsvis ska du inte behöva bli en av de ca 10 000 personer som årligen kontaktar en konsumentrådgivare efter att de blivit missnöjd på ett hantverksuppdrag.

Innan du anlitar ett företag för badrumsrenovering bör du alltså kontrollera:

·         F-skattsedel

På Skatteverkets hemsida går det att kontrollera ett företags organisationsnummer. Har de organisationsnummer har de även F-skatt eftersom detta är grunden för att registrera företag. De som utför badrumsrenovering måste inte enligt lag har F-skatt då det går att utföra tjänster mot betalning via speciella faktureringstjänster. Men om någon inte har F-skatt bör man vara mycket skeptisk.

·         Svarta Listan

Att ett företag finns med på ”Svarta Listan” innebär att de av någon anledning inte valt att följa de rekommendation som Allmänna reklamationsnämnden gett efter att företaget haft en tvist med en kund. Deras råd är visserligen enbart vägledande och det finns inget lagligt krav att de måste följas. Men de allra flesta företag väljer att följa råden så varför anlita ett av de få företag som inte gör det?

·         Kronofogden

Genom att kontakta Kronofogden kan man få fram uppgifter om företaget för tillfället har skulder hos Kronofogden eller om de varit i konkurs förut. Även här kan det ju finnas naturliga förklaringar men varför chansa som kund? Vem vill du få hjälp av med din badrumsrenovering – ett företag med eller utan skulder hos Kronofogden?

·