För den som vill rekrytera människor så kan det vara bra att använda sig av ett verktyg för beteendestilsanalys. Även om det inte bär på de innersta sanningarna om människor utan mer är ett sätt att få en grov bild av hur andra agerar i olika situationer så kan det vara ett bidrag i att välja rätt medarbetare.

Människor och grupper

Vi vet att människor som är lika varandra i beteende trivs bra rent socialt och bygger välmående team av rörmokare vvs göteborg. Nackdelen är att dessa människor sällan uträttar så mycket eller är särskilt innovativa så beroende på vad man vill uppnå med sitt team så finns det olika vägar att gå.

 

En rörmokare som är grön

I den här texten går vi igenom en beteendestil hos ett vanligt system där man använder färger för att kategorisera människors beteende. För att tydliggöra så använder vi oss av yrket rörmokare som exempel.

En person med grön beteendestil har bland annat dessa karaktärsdrag:

  • Vårdande
  • Relationsinriktad
  • Introvert och inlyssnande

En vårdande rörmokare

Man brukar säga att om VD på ett företag, som alltid ska vara framåt och resultatorienterad, har rött beteende så är den gröna den perfekta VD-assistenten. En person med den här beteendestilen engagerar sig i människorna runt omkring sig och är mån om att alla mår bra. De personerna som inte mår helt bra av någon anledning brukar kunna vända sig till den gröna personen för att få hjälp och stöd med sina bekymmer.

 

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med att vara vårdande som rörmokare är att alla människor man möter troligen upplever den här personen som varm och intresserad. Grunderna för en god relation läggs ofta snabbt eftersom den här rörmokaren är genuint intresserad av hur kunderna mår. En tydlig nackdel är dock att själva VVS-installationerna och reparationerna blir sekundära eftersom människan alltid står i centrum.

 

Relationsinriktad

För den rörmokare som arbetar med ett fåtal stora kunder, exempelvis fastighetsägare, så kan en del relationsfokus vara av godo. Den här personen kommer att hålla bra koll på varje viktig kund och deras familjer, vem som fyller år när och hur gammal kundens katt är och om den va svart eller röd. Här finns dock risken att personen upplevs som väldigt fokuserad på allt annat än det tekniska och att genomföra själva arbetet vilket kan vara negativt eftersom en rörmokare ofta kostar per tid den arbetar hos en.

 

Introvert och inlyssnande

Den här VVS-installatören är introvert och inlyssnande vilket innebär att hen gärna lyssnar in andra snarare än pratar själv. Det är vanligare att få en personlig fråga från den här personen än att få höra ett påstående. I vanliga fall kan introvert vara en fördel då arbetet ofta utförs i ensamhet där fokus är på resultatet. För en grön rörmokare kan däremot vardagen kännas ganska krävande eftersom det inte här är en introvert person som behöver kontakt med andra och att få känna in och vårda andra för att må riktigt bra själv. Allt för stort fokus på uppgifter och genomförande är tufft för den här personen.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *