Elsäkerheten är viktig i hemmet. Det är du, som privatperson, som är ansvarig för att elektroniska produkter i hemmet är i gott skick och säkra att använda. Äger du ett hus är du dessutom ansvarig att hålla efter de fasta installationerna.

Det finns ett antal saker som kan vara bra att ha i åtanke för att få en säkrare elförbrukning i hemmet. Till exempel:

Leta efter CE-märkningen

 En elektronisk produkt som är märkt med ”CE” innebär att den möter de krav som finns på bland annat miljö och säkerhet. Du som bor i EU bör egentligen inte ha köpt en produkt här med avsaknad av märket, eftersom det inte är tillåtet att sälja inom unionen. Samtidigt kan det finnas importörer som inte kontrollerar produkterna tillräckligt noga, och som ändå tar in elektroniska produkter som inte har märkningen av en Elektriker Stockholm. Det här är kanske allra viktigast för brandsäkerheten. Som sagt, risken är låg att du springer på en elprodukt i Sverige med avsaknad av märkningen – men det är ändå bra att titta, speciellt om du handlar i en butik du inte känner till sedan tidigare.

Samtidigt finns det givetvis äldre elprodukter som är i bruk än idag. Risken är att dessa saknar märkningar över huvud taget. Det kan till exempel handla om begagnade produkter du köpt online eller på loppis. Använder du en sådan produkt bör du vara mycket försiktig, och helst kontakta en elektriker innan du försöker koppla in den. En elektriker har kompetensen att bedöma om produkten är säker eller inte – att koppla in en felaktig produkt kan innebära fara för person och egendom. Skulle en elektriker märka att produkten är osäker, finns en chans att han eller hon kan göra den säker igen, till exempel genom att byta ut sladdar eller andra komponenter.

Installera jordfelsbrytare om det inte finns någon i hemmet

 En jordfelsbrytare finns i princip alla nybyggnationer. Sedan ett antal år tillbaka är det krav på att de ska finnas i bland annat bostäder samt i skolor och andra offentliga byggnader. Om du köper en fastighet är det bra att kontrollera att det finns i hemmet. Om inte, så behöver det inte vara särskilt dyrt för en elektriker hjälp på lidingö att komma och installera en. Även om du bor i en nybyggd fastighet är det bra att kontrollera huruvida det finns – trots att det finns krav på jordfelsbrytare, så förekommer fuskbyggen.

Categories: El i hemmet

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *