Rörmokare eller målare är två hantverkaryrken med liten konkurrens om jobben. Båda innebär ett rörligt jobb där man får träffa många människor – såväl privatpersoner som hyresvärdar och andra anställda på byggnader där ett jobb ska ske. För den som gillar att arbeta med händerna kan båda jobben vara av intresse. Så vilket ska man egentligen välja? Givetvis bör valet av yrke till stor del baseras på vad man tycker är intressant, men det är svårt att förneka att löner, arbetsmarknad och arbetsmiljö också är mycket tunga faktorer.

 

Arbetsmarknad

Det finns idag ungefär 14 000 anställda målare i landet, vilket är alldeles för få sett till den efterfrågan som finns. Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om jobben är ”mycket liten” på ett års sikt, och ”liten” på 5 års sikt. Den som utbildar sig till målare bör alltså inte ha några större problem att hitta ett jobb, oavsett var i landet man bor. Lättast är det i landets storstäder, medan det är lite svårare i Norrlands olika län. Samtidigt är konkurrensen liten även där.

Även för rörmokare ser arbetsmarknaden mycket god ut, till och med bättre än målare. Här bedöms konkurrensen om jobben vara liten på både 1 och 5 års sikt. I praktiken bör det dock inte vara några problem även för en målare & rörmokare att hitta jobb, så på den här fronten är det ungefär likvärdigt mellan yrkena, men med en liten fördel för rörmokare. Kanske är dock den fördelen för liten för att påverka ett yrkesval.

Löner

Både rörmokare och målare har haft en god löneutveckling på senare år. Så som det ser ut idag får dock en fördel ges till rörmokare. Medellönen för målare är 27 800 kronor, medan den är 31 700 kronor för rörmokare. Dessutom finns kanske bättre möjligheter att spetsa sin kompetens inom VVS och på så vis höja sig lönemässigt. VVS är helt enkelt ett något större område, där det möjligen kan finnas utrymme att specialisera sig. Det finns dock möjligheter att även vidareutbilda sig inom måleri.

Utbildning

I både yrkena kommer man att behöva göra en lärlingsutbildning. Har man tidigare valt programmet på gymnasiet kommer den lärlingstiden att vara avsevärt kortare än om man går direkt till ett privat företag, utan tidigare erfarenhet. I båda yrkena finns möjligheter att även gå en vuxenutbildning.

Skillnaderna i utbildning och arbetsmarknad är relativt små. Det som talar för rörmokare är lönen. Samtidigt handlar det enbart om några tusenlappar, och tycker man måleri är roligare är det säkerligen det rätta yrket.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *