En bouppteckning är en typ av aktivitet där man som närstående går igenom en avliden persons olika ekonomiska tillgångar och skulder. Detta i syftet att ordna med vem som har rättigheter till de olika sakerna. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en mängd olika fördelar med att anlita professionella företag vid en bouppteckning. Detta då en del av de tekniska sakerna kring bouppteckningar kan vara mycket komplicerade. Således kommer denna artikel diskutera varför det är viktigt med professionell hjälp.

Måste följa lagarna

Den viktigaste anledningen till att man ska ta hjälp av experter vid en bouppteckning och testamente är att den regleras av olika lagar som riskdagen har godkänt. En bouppteckning måste nämligen göras inom tre månader från det att en person har avlidit. Därefter måste den lämnas in till Skatteverket som ska gå igenom alltsammans och godkänna den. Genom att man lämnar in den till Skatteverket så kan de verkställa de olika rättigheterna till de olika tillgångarna.

Inom en bouppteckning så måste också olika typer av format följas. Exempelvis så måste dödsbodelägarna utse två utomstående personer som ska signera och förätta bouppteckningen. Vanligen anlitas olika typer av jurister, begravningsbyråer, banker eller speciella handläggare. I dessa fall är det extremt viktigt att man anlitar kunniga personer så att allting görs på rätt sätt. Annars finns det risk för att bouppteckningen kan ogiltigförklaras.

Se till så att allt blir rättvist

En annan viktig poäng när det kommer till att anlita experter är att bouppteckningen ska bli så rättvis som möjligt. Om man till exempel är i en fejd med en släkting så finns det risk att en del personer blir giriga och vill utnyttja situationen och få så mycket pengar som möjligt när någon går bort. Det kan i själva verket vara så att en släkting vet mer om den avlidnes tillgångar i jämförelse till de andra släktingarna. På så sätt kanske denne också vill försöka tjäna en extra slant.

Genom att anlita experter inom bouppteckningar så minskar risken för att detta sker. Anledningen till detta är att experterna vet vad de ska kolla på. De har nämligen olika typer av listor på vilka tillgångar man ska kolla på. Om man inte har så hög utbildning och är dåligt insatt i ekonomi så kan det enkelt vara så att man inte vet vad man ska kolla på. Således kan en expert komma in i bilden och faktiskt se till så att alla med arvsrätt får rätt andel av tillgångarna. Det är därför viktigt att stå på sig om en släkting insisterar på att inte använda experter. Detta då det kan tyda på att de möjligen har något att dölja.

Categories: Allmänt

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *