Fördelar med att anlita experter vid testamente

En bouppteckning är en typ av aktivitet där man som närstående går igenom en avliden persons olika ekonomiska tillgångar och skulder. Detta i syftet att ordna med vem som har rättigheter till de olika sakerna. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en mängd olika fördelar med att anlita professionella företag vid en bouppteckning. Detta då en del av de tekniska sakerna kring bouppteckningar kan vara mycket komplicerade. Således kommer denna artikel diskutera varför det är viktigt med professionell hjälp.

Måste följa lagarna

Den viktigaste anledningen till att man ska ta hjälp av experter vid en bouppteckning och testamente är att den regleras av olika lagar som riskdagen har godkänt. En bouppteckning måste nämligen göras inom tre månader från det att en person har avlidit. Därefter måste den lämnas in till Skatteverket som ska gå igenom alltsammans och godkänna den. Genom att man lämnar in den till Skatteverket så kan de verkställa de olika rättigheterna till de olika tillgångarna.

Inom en bouppteckning så måste också olika typer av format följas. Exempelvis så måste dödsbodelägarna utse två utomstående personer som ska signera och förätta bouppteckningen. Vanligen anlitas olika typer av jurister, begravningsbyråer, banker eller speciella handläggare. I dessa fall är det extremt viktigt att man anlitar kunniga personer så att allting görs på rätt sätt. Annars finns det risk för att bouppteckningen kan ogiltigförklaras. read more